menu

中港一咭兩號 - 收費


服務 收費 使用指南

更多計劃可供選擇,以滿足你的業務需要。

按此或致電22818818查詢更多詳情。

作為我哋現有嘅綜合通話及數據月費計劃客戶,你可以登記中港一咭兩號服務計劃,一張SIM咭同時用到中港兩個手機號碼。

我哋有不同服務計劃,畀你用經濟嘅價錢喺內地打電話同用3G數據。

月費 中國通話時間
HK$68 50
HK$98 100
HK$168 250

通話收費

通話適用於廣東省/上海/北京:

接聽電話或致電中國號碼 扣除中國通話時間,其後每分鐘HK$0.98
致電香港號碼 扣除中國通話時間,另加每分鐘HK$0.1其後每分鐘HK$1.08

SMS收費

在廣東省/上海/北京
傳送SMS至香港/中國號碼
HK$0.98
接收 免費

數據收費(全中國適用)

按用量收費 HK$5/MB

我哋仲有「升級」漫遊數據日費計劃無形WiFi蛋畀你選擇,切合你不同嘅需要。兩款數據日費計劃畀你無論喺中國,抑或全球多個指定地區,都可以固定日費享用我地嘅數據漫遊服務。

  • 中港一咭兩號客戶須同時使用指定HK$138或以上極速寬頻及話音計劃。

  • 中港一咭兩號服務計劃覆蓋範圍包括廣東省、上海及北京。其他地方以標準漫遊收費。廣東省範圍包括深圳、廣州、佛山、珠海、韶關、東莞、湛江、中山、肇慶、惠州、汕頭、江門、雲浮、揭陽、潮州、梅州、清遠、茂名、陽江、河源、汕尾。

  • 每個發送至本公司客戶之短訊,須於基本月費計劃內的網內短訊扣除或額外繳付網內短訊費用;若發送至非本公司的客戶的短訊,則須額外繳付網外或國際短訊費用。

  • 視乎漫遊夥伴是否提供該服務。

  • 客戶須簽約12個月。
  • 客戶須申請001IDD方能使用本服務。中港一咭兩號不支援在中國使用*131*回港Call服務。
  • 客戶於國內可使用中國聯通提供的手機號碼同網絡。
  • 客戶身處廣東省、上海或北京時,打出之電話將顯示中國手機號碼;身處其他地區時,打出之電話則會顯示香港手機號碼。而無論客戶身處何地,發出之短訊均將一律顯示香港手機號碼。
  • 客戶在香港以中國號碼接聽電話,需扣除中國及本地通話分鐘;客戶在廣東省、上海或北京以外地方接聽致電至中國號碼時,需付標準漫遊費用。除中港一咭兩號服務計劃列明之收費外,其他收費將按客戶基本月費計劃收取。
  • 受有關有關以上服務的條款及細則約束,詳情請按此
回到頂端