menu

中港一咭兩號


服務 收費 使用指南

要喺香港同中國都盡享優勢,當然要用我地嘅中港一咭兩號服務,話音及數據同樣超卓!

一張中港SIM咭畀你慳返好多通話同數據費用,再唔需要飛線同換咭。無論你去到邊,都可以用兩地號碼接收電話同短訊,方便到極。

你仲可以節省唔少漫遊費用。喺中國接聽或撥打電話,及發短訊去香港或當地,每分鐘或每個短訊都只係HK$0.98。你仲可以享受3G*數據服務。漫遊中國就係咁容易﹗

*視乎漫遊夥伴是否提供該服務。
回到頂端